Dnes po 11. hodině byla hlášena dispečinkem Záchranné služby hl. města Prahy na Kontaktní místo Emergency ÚVN mimořádná událost - dopravní nehoda autobusu a nákladního auta. Předběžná informace oznamuje 10 zraněných, z toho  tři těžce. ÚVN potvrzuje možnost hromadného příjmu zraněných. Okamžitě  - v 11.23 hodin je aktivován Traumatologický plán prvního aktivačního stupně.

Nejde o nácvik, ale o reálnou situaci. Na péči o zraněné jsou připraveny jednotlivé traumatologické týmy a skupiny, včetně operačních sálů. Ve 12.09 byla aktivace traumatologického plánu ukončena.

„Nakonec byl do ÚVN dopraven z místa nehody pouze jeden těžce zraněný, zbývající byli rozvezeni do dalších nemocnic,“ shrnuje náměstek ředitele ÚVN pro lékařskou péči MUDr. Ivan Jeřábek. „Přesto patří kolegům velké poděkování za včasnou připravenost na převzetí většího počtu zraněných. Přispívá k tomu jistě i nácvik traumatologického plánu, který se v ÚVN uskutečňuje  zpravidla dvakrát  do roka,“ doplňuje Ivan Jeřábek.

ÚVN aktivovala Traumatologický plán při skutečných mimořádných událostech za několik posledních let dvakrát. Poprvé koncem dubna 2013 v souvislosti s příjmem zraněných při výbuchu plynu v centru Prahy, podruhé počátkem května 2013, kdy přijímala zraněné z havárie autobusu a nákladního automobilu.