U pacienta, ležícího na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, byl potvrzen virus západonilské horečky. Stav pacienta je stabilizovaný a v nejbližších dnech bude předán do následné péče.  

„Západonilská horečka (West Nile Fever) je virové onemocnění přenášené komáry. Vyskytuje se v řadě zemí světa, včetně států Středomoří. V naprosté většině případů probíhá onemocnění bezpříznakově, tzn, že člověk ani neví, že onemocnění prodělal, nebo jako běžná viróza (horečka, bolesti svalů a kloubů, zvracení, průjem). Jen přibližně v 1 % všech případů dochází k rozvoji meningitidy (zánětu mozkových blan) nebo zánětu mozku (encefalitida). Léčba je symptomatická a podpůrná. Závažné následky (obrny končetin, popřípadě až úmrtí) jsou vzácné,“ uvádí primář Kliniky infekčních nemocí MUDr. Štefan Marek a doplňuje: „Prevence onemocnění je důsledná ochrana proti poštípání komáry (repelenty atd.). V České republice se virus západonilské horečky běžně nevyskytuje.“

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů s některými infekčními chorobami, a to podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce.

Hlavní náplní poskytované péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí, tedy adekvátní odběr anamnézy, podrobné klinické vyšetření, správná interpretace laboratorních a pomocných vyšetření a výběr empirické či kauzální antimikrobiální terapie.
Klinika zahrnuje také Centrum očkování a cestovní medicíny, Stacionář pro ATB léčbu, AIDS centrum a řadu poraden, jako např. virové hepatitidy, neuroinfekce, lymské boreliózy, vhodné očkování nebo antibiotická terapie.  

Pracovníci kliniky zajišťují také konziliární činnost - diferenciální diagnostiku při podezření na infekční onemocnění, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné antimikrobiální terapie. Důsledně je uplatňován celostní pohled na pacienta. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemoci či specifickým orgánovým postižením probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi.