V pondělí 12. listopadu 2018 převzala slavnostně urologie Ústřední vojenské nemocnice od nadačního fondu Muži proti rakovině dělo, které předal za fond prof. Marek. Babjuk, mj. předseda České urologické společnosti JEP. Nešlo o zbraň bojovou, ale o bioptické dělo.

„Nové bioptické dělo má pomoci lékařům urologického oddělení ÚVN při včasné diagnostice karcinomu prostaty,“ uvedl při předání daru nadačního fondu Muži proti rakovině prof. Babjuk. „Benefit je to především pro pacienty, neboť u karcinomu prostaty platí totéž, co u všech nádorových onemocnění, tedy že včas zachycený nádor zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.“

„Ke zvýšení záchytu karcinomu prostaty jsme od roku 2017 zavedli novou diagnostickou metodu. Jde o softwarově cílenou biopsii prostaty za pomocí fúze obrazu z magnetické rezonance a ultrazvuku. Technikou fúzní biopsie jsme schopni zachytit i drobná ložiska karcinomu prostaty u pacientů, kteří absolvovali několik předchozích standardních biopsií s negativním výsledkem a přetrvává u nich zvýšené riziko karcinomu prostaty na podkladě zvyšujících se hodnot PSA,“ uvádí primář urologického oddělení doktor Jiří Kočárek.

Bioptické dělo získalo urologické oddělení ÚVN v rámci grantového řízení Nadačního fondu Muži proti rakovině, které je držitelem licence osvětové kampaně Movember. „Celosvětově úspěšná kampaň se vždy v listopadu snaží upozornit na problémy mužského zdraví spojené zejména s nebezpečím rakoviny prostaty a varlat. Peníze, které se v rámci České republiky vyberou, jsou prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině použity na vybavení onkourologických pracovišť, financování a podporu výzkumu, stipendia a stáže mladých lékařů. Dále na podporu a rozšiřování léčebných možností, osvětový program včetně vydávání a distribuce specializovaných publikací pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Jsme velmi rádi, že jsme letos pomohli i Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocinici Praha,“ říká Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA., předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině, který je zároveň primářem urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.


Bioptické vyšetření
Karcinom prostaty je diagnostikován pomocí bioptického vyšetření, které je indikováno zejména na podkladě zvyšujících se krevních hodnot prostatického specifického antigenu (PSA), jako orgánově specifického markeru, nebo abnormálního palpačního nálezu při rektálním vyšetření prostaty.

K základnímu vybavení při bioptickém vyšetření patří bioptické dělo, bioptická jehla a ultrazvukový přístroj s transrektální sondou. Bioptické dělo lze připodobnit k pistoli, která při každém zmáčknutí spouště vystřelí jehlu do bioptované tkáně. Po otevření zásobníku děla se dovnitř vloží jehla o velikosti 16-18 G a délce 200-250 mm, následně se zásobník uzavře a dělo se „nabije“. Po zavedení jehly přes ultrazvukovou sondu umístěnou v konečníku se odjistí pojistka a zmáčknutím spouště dělo vystřelí jehlu, která ve zlomku vteřiny téměř bezbolestně odebere váleček tkáně prostaty. Tento vzorek je následně odeslán na histopatologické vyšetření. Celé vyšetření, včetně softwarového spojení (fúze) obrazu z magnetické rezonance a ultrazvuku a následného určení směru (navigace) vystřelené jehly, trvá kolem 10 minut a ve většině případů je prováděno ambulantní cestou.

„Na urologickém oddělení ÚVN je prováděno více než 400 biopsií prostaty ročně. Nejčastější věk bioptovaných mužů je mezi 50 a 70 lety. Za posledních 12 měsíců bylo urologii ÚVN pomocí tohoto vyšetření diagnostikováno 198 mužů s karcinomem prostaty. Při léčbě pacientů s karcinomem prostaty provádí v ÚVN k organismu šetrný výkon - robotickou radikální prostatektomii. ÚVN byla průkopníkem v provádění tohoto miniinvazivního výkonu v České republice, provádí ji pomocí robotického systému již od roku 2005. S využitím robota da Vinci v Centru robotické chirurgie úspěšně operovali již přes 3000 pacientů s karcinomem prostaty,“ popisuje primář Urologického oddělená ÚVN.

Karcinom prostaty je v České republice nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a pátou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné onemocnění. Incidence karcinomu prostaty narůstá s věkem a dle údajů Národního onkologického registru se v ČR v posledních letech stále zvyšuje. Dnes se pohybuje kolem 135 nových případů na 100 000 mužů ročně, což je 10x více než v roce 1980.

V roce 2012 byl celosvětově diagnostikován přes 1 milion nových případů onemocnění karcinomem prostaty, z toho pouze v Evropě více než 400 000. Týž rok ve světě na tuto diagnózu zemřelo téměř 310 000 pacientů.