Vážený pane řediteli,

měli bychom na Vás velikou prosbu, týkající se oddělení Vlčí Mák ve Vaší nemocnici. Na tomto oddělení jsme měli naši maminku. Tímto bychom chtěli, zda byste naším jménem za nás poděkoval vrchní sestře Bc. Janě Zoufalé a všem sestřičkám na tomto oddělení.

A hlavně děkujeme ošetřovatelkám a sanitářům za opravdu vzornou péči a lidský přístup ke všem starým lidem na tomto oddělení.

Pečují o ně opravdu dobře, protože jsme za maminkou chodili často, a nikdy jsme neviděli, že by se kdokoliv z nich ošklivě na tyto staré lidi podíval.

Vše, co tito zaměstnanci dělají, dělají s úsměvem a pečlivě. Víme, že je to pro ně těžká práce, a hlavně nápor na nervy. Ošetřovat ležící pacienty není nic lehkého.

Proto celému kolektivu Vlčí Mák děkujeme z celého srdce za vzornou péči a starostlivost, se kterou o ně pečují.

 

Rodina N.