Vážení,
v nedávné době jsem absolvoval ve vaší nemocnici operaci karpálního tunelu nejprve na pravé a potom na levé ruce. V obou případech prováděla operaci na neurochirurgické ambulanci MUDr. Lea Nováková. Musím konstatovat, že v obou případech byl zákrok proveden excelentním způsobem tak, že se ani po odeznění znecitlivění neprojevila vůbec žádná bolestivost. Přístup lékařky k pacientovi můžu označit také jako velmi příkladný. Proto bych vás chtěl tímto požádat, jestli by bylo možno, prostřednictvím primáře oddělení, vyslovit MUDr. Novákové pochvalu za příkladný přístup k pacientovi a za perfektně odvedenou profesionální práci při výše zmíněných operacích.

Děkuji

S pozdravem VS