Dobrý večer,
dnes v noci jsem byl ambulantně ošetřen pplk. MUDr. Luďkem Hánou v ÚVN Střešovice. Ocenil jsem velmi jak profesionální a lidský přístup pplk. MUDr. Hány tak i SZP (sestra zajišťující administrativu a sestra v ambulanci č. 1). Subjektivně vnímán velmi vysoký standard na úseku zajištění zdravotní péče. Žádám zdvořile o vyrozumění o učinění připadných provedených kázeňských opatřeních souvisejících s mým podáním, neboť přístup shora uvedeného personálu přesahoval běžnou úroveň povinností plynoucích z pracovně-pravních a služebně-pravních předpisů.

S pozdravem

nprap. Mgr. JP