Chtěla bych vyjádřit obrovské poděkování za pomoc, které se mi prostřednictvím oddělení rehabilitace dostalo. Od září loňského roku jsem se potýkala s velkými bolestmi, postupnou ztrátou schopnosti běžně se pohybovat. V Opavě mi doporučili léky, bederní pás a zvyknout si na bolest. Aktivní život, na který jsem byla doposud zvyklá, se mi postupně vytrácel. Teprve na popud pana magistra Vrbického mi svitla naděje. Upřímně - nevěřila jsem, že se něco změní,  a do nemocnice jsem nastupovala s velkou nedůvěrou a pocitem, že si své problémy vymýšlím.

Opak byl pravdou. Dostalo se mi naprosto profesionální pomoci. Péče, práce a všestranná podpora ze strany fyzioterapeutek byla neuvěřitelná, pokroky jsem vnímala doslova ze dne na den. Nechci, aby má chvála působila přehnaně, ale na druhou stranu si nedokážu vysvětlit, že to, co nedokázali v Opavě za téměř půl roku, vaše dvě fyzioterapeutky zvládly za necelé tři týdny. Jmenovitě velké díky patří paní Barboře Hirschové, která diagnostikovala mé problémy a vedla (vlastně vede i nadále) mou léčbu, a následovně paní Tereze Bardyové, jež velmi pečlivě dbala na to, abych vše prováděla správně, dle pokynů. Stejně tak vyzdvihuji práci sestřiček, vždy milých, usměvavých tváří.

Vím, že takových mailů se Vám dostává asi velké množství, ale to je možná známka toho, že si svou práci odvádíte dobře. Ještě jednou obrovské "děkuji" a hodně spokojených klientů, pacientů.

Š. K., Opava