Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat a vyzvednout celkovou úroveň a kvalitu lékařského ošetření v ÚVN, konkrétně pak osobní a profesionální přístup MUDr. L. Rohanové v rámci očního zákroku ze dne 20. 2. 2020. Vysoce oceňuji zájem, vlastní průběh zákroku a celkový profesionální přístup k pacientovi. V dnešní hektické době je tato skutečnost spíše výjimkou a osobně ji nevnímám jako automatickou samozřejmost. Tato má osobní zkušenost s poskytovanou péčí v ÚVN mě vede k jedinému závěru, že se i pro budoucí období budu na Vás s důvěrou obracet.

Na závěr upřímné poděkování MUDr. L. Rohanové a přítomné zdravotní sestře (omluvám se, ale nezachytil jsem konkrétní jméno).

Byl bych rád, kdyby má zpětná vazba k poskytnuté lékařské péči v ÚVN nezapadla do anonymní nebo jiné archivní agendy.

S pozdravem a důvěrou spokojeného pacienta, občana.

Ing. R. Š., MBA