Vážený pane řediteli,
Moje matka paní Š. se v průběhu měsíce ledna podrobila operaci kyčelního kloubu na oddělení pana profesora Bartoníčka. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem lékařům a sestřičkám, kteří o ni na oddělení JIP, stanici pooperační péče S2 a rehabilitaci C3 perfektně pečovali i přes její vysoký věk.

Vážím si vaší práce a děkuji J. B., dcera