S vděčností budu vzpomínat na zdejší pobyt, na laskavou péči nejen paní doktorky, ale i všech sestřiček a velice si toho vážím.

Cítila jsem se mezi vámi dobře.

J.P.