Dobrý den.

chci touto cestou ze srdce poděkovat a vyjádřit vděčnost ÚVN, jejímu vedení a zaměstnancům za to, že převzali péči o syna, ačkoliv to nebyla jejich povinnost. Díky nim syn přežil těžký zánět a uzdravuje se. Nejen, že jejich práce je vysoce profesionální, ale jde ruku v ruce s empatií, zájmem o člověka, spolehlivostí a ochotou. Velmi si toho vážím, s takovým přístupem jsem se v žádném jiném zdravotnickém zařízení nesetkala. Těžko se mi děkuje jmenovitě, nechci na nikoho zapomenout, ale za všechny tedy jmenovitě panu řediteli prof. MUDr. Miroslavu Zavoralovi, Ph.D. za to, jak nemocnici skvěle vede, za profesionální péči oddělení ARO/JIP s přednostou MUDr. Tomášem Tyllem, Ph.D., úžasnému chirurgovi MUDr. Pavlu Zárubovi, který syna operoval, za duchovní podporu Mgr. Pavlu Rumlovi a paní Ingrid Vojtekové za přívětivou komunikaci i mimo její pracovní dobu.

Do budoucna přeji celé ÚVN, aby zůstala tak výjimečná a úžasná, jaká je.

Ing. L. P.