Vážený pane řediteli,

touto cestou bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost a poděkování za mé nedávné gastroenterologické vyšetření v ÚVN Praha. Chtěl bych poděkovat celému týmu gastroenterologie, zejména Doc. Suchánkovi, MUDr. Langerovi a také sestřičce paní P. Hnátová. Dále bych chtěl vyjádřit velkou pochvalu a respekt všem členům podpůrných týmů, jako je recepce a ostatní, kteří se o mě starali. Profesionální přístup, entuziasmus pro práci, ochota a flexibilita jsou obdivuhodné. I přes náročnost a velké množství pacientů jsem byl svědkem klidu, úsměvu a nasazení, které vede celý tým k tomu poskytovat vynikající péči. Děkuji vám za to, že jste se věnovali mému případu s nejvyšší profesionalitou a starali se o mé zdraví. Vaše práce má zásadní význam pro pacienty jako jsem já. Cítím se velmi privilegovaný, že jsem měl možnost být léčen vaším týmem.

Je mi ctí být součástí této nemocnice a mít tak výjimečnou zdravotní péči k dispozici. Jsem vám nesmírně vděčný za všechno, co jste pro mě udělali.

S úctou P. P.