Poslední týden v červnu uskutečnili zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v naší nemocnici audit k obhajobě titulu Podnik podporující zdraví, který ÚVN získala již v roce 2016. Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR uděluje institucím tento titul po úspěšném absolvování auditu na dobu tří let.

„V ÚVN samozřejmě pečujeme o zdraví pacientů, zároveň jsme si vědomi, jak je důležité zdraví našich zaměstnanců. Dlouhodobě tak podporujeme zdravý životní styl a zdravé pracovní podmínky řadou projektů a aktivit a předpokládám, že audit prokáže, že je našim pracovníkům věnován mimořádná, jinde neobvyklá péče,“ uvedla po přivítání auditorů SZÚ náměstkyně ředitele Mgr. Lenka Gutová.

MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí oddělení pracovního lékařství za SZÚ uvedla: „Jste jedinou nemocnicí v celé České republice, která se k péči o zdraví svých zaměstnanců oficiálně hlásí a poslala sebehodnotící dotazník. Svědčí to o reálné péči, opravdovém zájmu!“

V rámci auditu pak představili zástupci ÚVN jednotlivé projekty a aktivity. Nejprve v úvodu informovala Ing. Monika Vaňhová o základních datech ÚVN, například o struktuře, počtech  ambulantních vyšetření, hospitalizovaných pacientů, o počtech zaměstnanců a rozdělení dle profese, o fluktuaci i dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců. Zajímavostí byl i přehled vynaložených finančních nákladů na pomůcky ulehčující práci zaměstnancům ÚVN.

Kateřina Křenková poté představila program podpory zdraví pro zaměstnance v ÚVN, práci Týmu pro podporu zdraví a Týmu nekuřácké nemocnice a nechyběla ani informace o výsledcích šetření spokojenosti zaměstnanců.

MUDr. Dana Hedlová a Tomáš Mimránek navázali prezentací o kritériích kvality podpory zdraví na pracovišti, zahrnující např. organizaci práce zaměřenou na ochranu před dlouhodobým přetěžováním, ulehčení manipulace s pacientem či těžkými  břemeny a další. Informovali také o výsledcích, které podpora zdraví na pracovišti přináší a při té příležitosti představili analýzu pracovních úrazů, dále informovali o projektech zaměřených na ochranu zdraví pracovníků – jako například metodika postupu při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem, EPINet, kategorizace prací, očkování, pracovně lékařské prohlídky.  

PhDr. Ludmila Kožená a MUDr. Vladimíra Lipšová ze SZÚ auditní šetření uzavřely slovy: „Výsledky a závěry auditu obdržíte do konce července, nicméně už nyní můžeme ocenit péči, jakou ÚVN věnuje vytvoření kvalitních a především bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance. Zajímáte se a snažíte se řešit problémy, které na pracovištích vznikají, ale především se snažíte jim předcházet. Jste příkladem pro ostatní. Určitě by stálo za to, abyste se zúčastnili  mezinárodního summitu GLOBAL HEALTHY WORKPLACES (www.globalhealthyworkplace.org) a ucházeli se o mezinárodní certifikát podpory zdraví na pracovišti. Letošní 7. ročník summitu se bude věnovat tématům zlepšování duševního zdraví na pracovišti, zdraví a pohodě při práci, investici do lidského kapitálu, podpoře zdraví a bezpečnosti. S tím vším máte bohaté zkušenosti a věříme, že byste úspěšně obstáli.“

Titul Podnik podporující zdraví je udělen těm institucím, pro které je podpora zdraví na pracovišti významnou a nedílnou součástí každodenního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Více informací na stránkách www.podnikpodporujicizdravi.cz