Ve dnech 17. – 18. října 2019 se v ÚVN konal kongres Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. Odborný program byl věnován zejména problematice plné krve, medicíně SOF (Special Operation Forces), práci v zahraničí a poranění pánve.  Nechyběly zajímavé komentované kazuistiky. Hojně navštěvované oblíbené odborné setkání již po osmé uspořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

V letošním roce se zaregistrovalo více než 250 účastníků, z poloviny se jednalo o lékaře a z druhé o nelékařské pracovníky. Záštitu nad kongresem tradičně převzal ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral, dále děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany profesor Pavel Boštík, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví generál Zoltán Bubeník i odborné společnosti ČSARIM i ČSIM, které zastupoval profesor Karel Cvachovec.

Po přivítání přítomných přednostou pořadatelské kliniky a ředitelem ÚVN, zazněly zdravice garantů a čestných hostů.

Mgr. Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské obory, přivítala za vedení ÚVN hosty i účastníky, ocenila aktuálnost zvolené tématiky kongresu a zdůraznila, že jedním ze strategických cílů ÚVN je příprava na krizové situace.

Generál Bubeník, který stojí v čele českého vojenského zdravotnictví, poděkoval za pestrý a zajímavý program kongresu a zároveň poděkoval za podporu ÚVN při plnění úkolů zdravotnické služby AČR v zahraničních misích.  „Vojenská zdravotnická služba vidí anestezii a urgentní medicínu jako nosný pilíř péče v AČR. V dnešní době je naší prioritou posouvat péči daleko před brány polních zdravotnických zařízení.

„Zdravím Vás - dnes v trojjediné roli: jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, výboru České společnosti Intenzivní medicíny a předsednictva ČLS JEP. Osmý kongres nepotřebuje chválit a nepotřebuje reklamu, ten se chválí sám… Přesto velice oceňuji  lékařskou a nelékařskou sekci a nejvíce si cením toho, že se s námi CIVILY, vy VOJÁCI chcete podělit o zkušenosti, které jsou těžce získané a vykoupené nejvyššími oběťmi.“ řekl profesor Karel Cvachovec.

V prvním bloku (o užití plné krve ve vojenské i civilní medicíně) a druhém (o SOF medicíně) vystoupili zahraniční řečníci, kteří se s účastníky podělili o své obrovské zkušenosti v této problematice. Haakon Skogrand Eliassen z norského Bergenu přednášel o rutinním zavedení plné krve do systému přednemocniční péče v Norsku. Tomáš Drábek z Pittsburghu shrnul neradostnou skutečnost nárůstu hromadných střelných poranění nejen v USA, ale i Evropě a naší vlasti. Tyto situace vyžadují nečekanou mobilizaci zdravotnických zařízení, která není možná bez přípravy a pravidelných cvičení. Gabriel Morand z Francie se podělil o své zkušenosti při poskytování specializované zdravotní péče v první bojové linii. Paralelně PAK následovaly dvě sekce, z nichž jedna se zabývala fyzikálními principy v anesteziologii, druhá byla rozsáhlá nelékařská sekce, kde byla prezentována problematika nezbytnosti dlouhodobé kvalitní péče o pacienty s těžkými, zejména neurologickými následky. Současně byla zmíněna aktuální problematika adaptace nových pracovníků. Obě sekce byly účastníky vysoce ceněny. Zaujal také poslední příspěvek prvního jednacího dne - pohled bývalých kolegů na přínosy a ztráty práce v zahraničí.

Druhý den následovala atraktivní sdělení věnující se poranění pánve a soubor pestrých kazuistik z akutní medicíny.

Letos poprvé byly v rámci kongresu použity technické novinky. Celý kongres živě přes internet, byl pořízen i záznam, který bude k dispozici na stránkách ÚVN. Online aplikace umožnila průběžné kladení otázek i hlasování. Výsledek závěrečného hlasování účastníků je výtečnou známkou organizátorů, řečníků a obrazem celkové atmosféry kongresu.

„Letos jsme po extrémním zájmu museli pozastavit registraci již po pár týdnech. Problematika anesteziologie a intenzivní péče za mimořádných podmínek je stále více aktuální. Je třeba poděkovat všem, kdo se na přípravě podíleli a kdo jeho pořádání podpořili,“ uzavřel přednosta pořádající Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll.