Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 byl v ÚVN za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, válečného veterána armádního generála Emila Bočka, brigádní generálky Lenky Šmerdové a dalších významných hostů slavnostně otevřen zrekonstruovaný pavilon B.

„Touto poslední, nejrozsáhlejší etapou rekonstrukce pavilonu v hodnotě 160 mil. korun jsme získali prostory, díky nimž můžeme zajistit ucelenost a komplexnost poskytování péče našim pacientům. V pavilonu B jsou soustředěni primárně váleční veteráni především v Domově Vlčí mák, který má po rekonstrukci k dispozici dvojnásobně rozšířenou lůžkovou kapacitu, pečovat o ně budou v tomto pavilonu i na oddělení dlouhodobé péče či na oddělení ošetřovatelské péče. Těší nás, že zde máme také osm lůžek pro paliativní péči. Naším cílem nebylo pouze navýšení lůžkové kapacity, ale také vytvoření příjemného domáckého prostředí i zajištění kvalitního zázemí a podmínek pro práci všech, kdo se na péči podílejí. Při prohlídce budete moci posoudit, nakolik se náš záměr podařilo naplnit. Na tomto místě patří poděkování ministerstvu obrany za podporu našich záměrů a za poskytnutí většinové částky na rekonstrukci a také všem, kdo se podíleli na tom, abychom mohli válečným veteránům poskytnout prostředí a péči, která jim právem náleží,“ uvedl ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

„Tento měsíc jsme si společně s lidmi na celém světě připomněli Den válečných veteránů a je symbolické, že tyto nádherné prostory otvíráme právě v listopadu. jistě všichni vnímáme, že váleční veteráni 2. světové války, účastníci zahraničních operací, ale i další vojáci, si zaslouží určitý nadstandard, který jim právem patří jako poděkování za jejich nasazení vlastního života za naši vlast a občany. Věřím, že zde naleznou vše, co ke kvalitnímu životu patří a že se tu budou cítit jako doma.  Mé uznání patří těm, kdo se na rekonstrukci podíleli a také děkuji vám všem za péči a vlídnost, kterou svým pacientům a klientům věnujete,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

„Ústřední vojenská nemocnice patří k výstavním skříním české medicíny, v akutní péči bezesporu. A já jsem rád, že tu neustále pracují i na rozvoji následné ošetřovatelské péče a dlouhodobé péče, tak důležité v léčebném procesu,“ ocenil  nemocnici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pavilon B po rekonstrukci
Pavilon B je průběžně rekonstruován již od roku 2010. Jako první byl zrekonstruován Domov Vlčí mák 2010, 2012 byla otevřena další část – ambulance vyčleněné pro program Zelená cesta. 2013 bylo z evropských dotací realizováno zateplení pavilonu, v dubnu 2015 byla otevřena nová kaple a oddělení sociální péče, v témže roce stomatologie.

Stavba této nejrozsáhlejší a nejobjemnější rekonstrukce byla zahájena  9. 2. 2018 a ukončena  8. 9. 2019. Celková cena: 161 276 863,02 Kč, z ISPROFINu bylo 144 794 367,60 Kč, ze zdrojů ÚVN 16 482 495,42 Kč

Vybavení prostor bylo voleno tak, aby bylo komfortní pro pacienty a také ulehčilo po fyzické stránce práci personálu. Jsou k dispozici kvalitní lůžka, závěsný systém, který zajistí pomoc s přesunem imobilních pacientů, veškeré pokoje jsou klimatizované, protože v dnešní době není problém budovy vytopit, ale v letním období vychladit. Veškeré vybavení je koncipováno tak, aby navodilo spíše domácí prostředí a prvoplánově nevyvolávalo pocit nemocničního prostředí.

V pavilonu B bude nyní lůžkové oddělení paliativní péče (8 lůžek), Domov Vlčí mák (zahrnující Domov se zvláštním režimem, kde se starají o osoby s diagnózou demence, Domov pro seniory, který přijímá osoby se sníženou soběstačností a Domov péče o válečné veterány) bude mít k dispozici celkem 85 lůžek a dále prostory pro tvůrčí dílnu, posezení, návštěvy blízkých, kulturní akce. Dále bude v pavilonu B nově umístěno Oddělení následné péče, Oddělení ošetřovatelské péče, Dobrovolnické centrum a školicí prostory pro lékaře i nelékaře.

Vánoční přání válečným veteránům
Po prohlídce navštívil ministr obrany i ministr zdravotnictví v doprovodu ředitele nemocnice válečné veterány v Domově Vlčí mák. Pohovořili s nimi, popřáli příjemné žití. Ministr obrany spojil svou návštěvu s přáním k Vánocům a předal každému z veteránů dárek, personálu pak květinu jako poděkování za mimořádnou péči o své klienty.