Prezident republiky Miloš Zeman předal vysoká státní vyznamenání v pátek 28. října 2022 při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu. Mezi oceněnými, kteří z rukou prezidenta republiky převzali medaili Za zásluhy 1. stupně, byl i brigádní generál v.v. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., uznávaný odborník v oboru gastroenterologie, jeden z hlavních iniciátorů, organizátorů a propagátorů programu zavedení plošného screeningu rakoviny tlustého střeva v České republice. Svůj výzkum zaměřuje profesor Zavoral řadu let také na časnou diagnostiku nádorů pankreatu. Jeho publikační činnost zahrnuje celou problematiku gastrologie a gastrointestinální onkologie. V listopadu 2021 vydal jako hlavní autor dvousvazkovou profilovou učebnici gastroenterologie a hepatologie pod názvem Mařatkova gastroenterologie. Je členem řady mezinárodních odborných společností. Profesor Miroslav Zavoral je ředitelem Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice v Praze a přednostou Ústavu gastrointestinální onkologie.

Blahopřejeme!