Radiodiagnostické oddělení ÚVN získalo od Ministersva zdravotnictví ČR Osvědčení o splnění podmínek a zařazení pracoviště do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.

Komise pro schvalování pracovišť pro časný záchyt karcinomu plic rozhodla udělit osvědčení Radiodiagnostickému oddělení ÚVN na základě splnění podmínek daných Věstníkem MZ ČR: Národní radiologické standardy a indikační kritéria - Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic a splnění podmínek akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic.

Platnost osvědčení je do 31. 12. 2024.

Ke stažení:

pdf Osvědčení o splnění podmínek a zařazení pracoviště do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic (221 KB)