Historicky poprvé byl ministrem zdravotnictví oceněn poskytovatel zdravotních služeb za rozvoj dobrovolnictví, a to na základě hodnocení odborné komise, která vybírala z devíti nominovaných zdravotnických zařízení. Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví poskytovatelům zdravotních služeb byla letos udělena Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha.

Cenu převzali z rukou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka zástupci ÚVN při slavnostním aktu v úterý 22. listopadu 2022. v refektáři budovy starého kláštera Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

"Velmi si vážím poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ve svých zdravotnických zařízeních program realizovali a všech dobrovolníků, kteří se projektu zúčastnili. Dobrovolnictví je dlouhodobě nedílnou součástí zdravotnictví a přináší užitek jak pacientům a zdravotníkům, tak i samotným dobrovolníkům. Věříme, že se bude dobrovolnictví ve zdravotnictví dále rozvíjet a rozšiřovat do dalších zdravotnických zařízení," řekl mimo jiné na slavnostním předání ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ministr Vlastimil Válek ocenil poskytovatele zdravotních služeb za rozvoj dobrovolnictví – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

V ÚVN si hluboce ceníme práce našich dobrovolníků, neboť dávají pacientům velkorysé dary – svůj čas, talent, empatii, sounáležitost. Nezištně pomáhají udržovat kontakt s běžným životem a zlidšťují atmosféru nemocničního prostředí. S pacienty lůžkových oddělení a klienty Domova Vlčí mák společně tráví volný čas, povídají si, čtou jim, někteří je doprovázejí na procházku, pomáhají při výtvarných dílnách nebo připraví hudební vystoupení. Díky nim mohou pacienti prožívat radostné chvíle i v nemocničním prostředí," uvedla náměstkyně ředitele Lenka Gutová, pod níž Dobrovolnictví ÚVN přímo spadá.

Více o dobrovolnictví v ÚVN