Nejlepší nemocnice v ČR ambulantní pacienti, Nejlepší nemocnice ČR hospitalizovaní pacienti a Nejlepší nemocnice ČR zaměstnanci – všechna prvenství v těchto kategoriích projektu pořádaném HCI „Nemocnice ČR 2022“ získala ÚVN.

V rámci 17. ročníku odborné konference „Efektivní nemocnice 2022 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“, pořádané 29. a 30. listopadu. 2022 v pražském Clarion Congress Hotelu, byly předány ceny vítězům 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze kralovala ve třech zásadních kategoriích – získala prvenství v kategorii Nejlepší nemocnice v ČR ambulantní pacienti, dále Nejlepší nemocnice ČR hospitalizovaní pacienti a Nejlepší nemocnice ČR zaměstnanci.

„Šetření spokojenosti pacientů a zaměstnanců vnímám jako významný nástroj zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Výsledky jsou pro nás zdrojem možného dalšího zlepšování péče. Hodnocení, které ambulantní i hospitalizovaní pacienti naší nemocnici udělili, lze vnímat jako ocenění práce našeho personálu, zároveň je motivací i závazkem jejich důvěru i uznání nezklamat. Chci poděkovat všem, kdo se zodpovědným přístupem k poskytování péče podíleli na vynikajícím výsledku. Zejména pak patří poděkování kolegům z Oddělení řízení kvality zdravotní péče za organizaci a koordinaci šetření," ocenila Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

17. ročník celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022", probíhal od 1. února do 31. srpna. Bylo hodnoceno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Vyhodnocení projektu vychází ze strukturovaných postupů daných metodikou strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.