Od října letošního roku se stala Spojená akreditační komise ČR součástí mezinárodního projektu a týmu SAFEST. Tento projekt má za cíl zlepšit bezpečnost pacientů před, během a po operaci prostřednictvím harmonizace perioperační péče v evropských zemích. Hlavním cílem v ČR bude zlepšit dodržování standardizovaných postupů bezpečnosti pacientů v perioperační péči o 15 % a snížit frekvenci chirurgických komplikací o 8 % po 18 měsících vícesložkové intervence. Na projektu spolupracuje se SAK taktéž Ústřední vojenská nemocnice.

"Zvyšování kvality péče je naší dlouhodobou prioritou. Možnost spolupráce se SAK na projektu SAFEST nám poskytuje příležitost dále zvýšit bezpečnost a povýšit kvalitu perioperační péče v naší nemocnici," uvádí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

Více o projektu:

SAK součástí mezinárodního projektu SAFEST | Spojená akreditační komise, o.p.s. (sakcr.cz)

Safest | The project (safestsurgery.eu)