Jedna z top světových odborníků v oboru onkogenetiky, profesorka Rosalind Eeles, v Ústřední vojenské nemocnici

Prof. Rosalind Eeles, MD, PhD, FRCP, FRCR, FMedSci z Londýna navštívila 5. prosince 2022 Ústřední vojenskou nemocnici. Hlavním cílem setkání bylo projednání možností vzájemné vědecko-výzkumné spolupráce.

Prof. Rosalind Eeles je profesorkou onkogenetiky a konzultantem klinické onkologie a nádorové genetiky ve dvou prestižních britských institucích: Institute of Cancer Research a Royal Marsden Hospital London. V onkologické genetice patří prof. Eeles mezi absolutní světovou špičku. Je vynikajícím klinikem, úspěšným organizátorem screeningových onkologických programů a mimořádným vědcem. Její scientometrická data jsou impozantní: h-index je 94, Web of Science eviduje téměř 37 tisíc citačních záznamů.

Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN uspořádal workshop, na kterém prof. Eeles přednesla zásadní přednášku o základních principech onkologické genetiky. Na workshopu přednášeli také další přední odborníci klinické gastro-onkologie: prof. Darina Kohoutová (Royal Marsden Hospital London), která se ve své přednášce zaměřila na screening karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem, plk. doc. Radek Pohnán (Chirurgická klinika ÚVN) představil současné možnosti robotické onkochirurgie. Doc. Štěpán Suchánek (Interní klinika a ÚGIO ÚVN) informoval o úspěšných výsledcích 23-letého screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a prof. Jan Bureš (ÚGIO ÚVN) analyzoval různé typy diabetes mellitus u karcinomu pankreatu. Ke všem přednáškám následovala rozsáhlá neformální diskuse.

Jednalo se o mimořádně úspěšnou odbornou akci, která byla následující den završena setkáním prof. Eeles s rektorkou Univerzity Karlovy paní prof. Králíčkovou k projednání možné spolupráce britských institucí s největší českou univerzitou.