Ve čtvrtek 15. 12. 2022 pořádala ÚVN hodnoticí Strategickou konferenci. V jejím úvodu uctili přítomní minutou ticha památku zesnulého prof. Miroslava Rysky, náměstka ředitele pro vědu a výzkum. Na programu slavnostní části konference pak bylo ocenění zaměstnanců, kteří se zasloužili na zdolání požáru a zajištění bezpečí pacientům. První náměstek ministryně obrany František Šulc pronesl k přítomným zdravici.

„Na úvod bych chtěl vyjádřil lítost nad ztrátou vynikajícího chirurga, pedagoga a vědce pana profesora Miroslava Rysky. Vaši nemocnici považujeme s paní ministryní za klíčovou nejen pro naši armádu, ale i pro širokou veřejnost. Prokázali jste to i v projektu Nejlepší nemocnice České republiky, kde jste byli před nedávnem vyhlášeni jako nejlépe hodnocená nemocnice v České republice jak ambulantními pacienty, hospitalizovanými pacienty, tak i zaměstnanci. Vaše kvality se projevily i v době, kdy v ÚVN vypukl požár. Odvážně jste okamžitě zasahovali a snažili se zachránit pacienty i nemalý majetek. Možná si říkáte, že žádní hrdinové nejste, že jste jen dělali svou práci. Ale opak je pravdou. Výjimečnými vás dělá to, že jste dokázali v krizové situaci zachovat chladnou hlavu a navzdory možnému nebezpečí jste pomáhali druhým. A takových lidí si vážíme,“ uvedl mimo jiné František Šulc.

Poté první náměstek ministryně obrany předal společně s ředitelem ÚVN prof. Miroslavem Zavoralem Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně zaměstnancům ÚVN za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu při evakuaci pacientů z hořícího pavilonu ÚVN Praha.

Záslužný kříž ministra obrany České republiky – Wikipedie (wikipedia.org)

Bylo předáno i Ocenění za mimořádné nasazení při požáru pavilonu A5 a za úsilí věnované zajištění chodu nemocnice a zprovoznění pracovišť dotčených požárem v náhradních prostorách. Za všechny ocenění převzala náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.

Se zájmem si přítomní v závěru slavnostní části konference vyslechli přednášku Ondřeje Kundry, k situaci a dění na Ukrajině.

Následovala pracovní část konference, kdy bylo vyhodnoceno naplňování strategie ÚVN za roky 2019 - 2022 v oblastech klinická pracoviště, ekonomika, personální řízení, logistika, IT, vzdělávání, věda, výzkum, investice a kvalita péče.

V rámci Strategické konference byli také oceněni autoři za publikační činnost Cenou ředitele ÚVN za výsledky dosažené ve VVIČ a jejich publikační výstupy za rok 2021.