Již od roku 2009 je datum 5. května Světovou zdravotnickou organizací připomínáno jako Světový den hygieny rukou. K této příležitosti se v nemocnici stalo dobrým zvykem pořádat osvětové akce, které jsou určeny jak pro zdravotníky, tak pro pacienty a další návštěvníky nemocnice. Je to dobrá příležitost k osvojení správných postupů pro provádění hygieny rukou a ověření dovedností praktickým tréninkem.

A letošní 5. květen se stal po pandemickém tréninku v uplynulých třech letech probíhajícím v soukromí příležitostí k navázání na tuto tradici.

Mýval ve spolupráci s kolektivem oddělením nemocniční hygieny připravili ve vstupu pavilonu CH2 pop-up kavárnu, kde se po tréninku hygieny rukou účastníci občerstvili kávou a něčím malým k zakousnutí. Během pátečního dopoledne přišla více než stovka příznivců hygieny rukou a dobré kávy a 78 podporovatelů se připojilo svými podpisy ke kampani WHO Chraňme životy čistýma rukama.