Akustické trauma a poškození sluchu. Při výstřelech a explozích dochází k prudkému vzestupu a poklesu tlaku vzduchu a šíření zvuku velké intenzity, které nemohou být vyrovnány ochranným reflexem středoušních svalů. Rizikové období nastává pro všechny vojáky a vojákyně hlavně v období nácviku střelby a přípravy v terénu. U střelby na povel, jak tomu všeobecně bývá na střelnicích, to očekáváme a sluch si chráníme. Něco jiného je náhodná exploze či nečekaný výstřel, jež mohou způsobit závažný problém. Vždy záleží na intenzitě zvuku a délce expozice, na vzdálenosti od místa výstřelu/exploze, velkou roli hrají i druh zbraně a munice. Některá poškození, například je-li zasažen labyrint (rovnovážná část vnitřního ucha), se už většinou nedají napravit ani chirurgicky.

Více se dozvíte v článku z A-REPORTU 9/2023

pdf Ztraceno v labyrintu (402 KB)