Výstavu „Zlatý kluk citlivý“ generál MUDr. Leopold Firt, kterou poprvé představil Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, je nyní možné navštívit v atriu pavilonu A v ÚVN. Výstava byla slavnostně zahájena 25. září za přítomnosti vedení nemocnice, vzácným hostem byl též vnuk Leopolda Firta pan doktor Petr Firt.

Je pro nás ctí, že můžeme v prostorách naší nemocnice hostovat výstavu, která je věnována jejímu prvnímu řediteli – veliteli po 2. světové válce, generálovi Leopoldu Firtovi. Je to velmi symbolické, neboť generál Firt se zasloužil o poválečnou obnovu a rozvoj nemocnice. Za jeho velení vzniklo mimo jiné v roce 1948 první anesteziologické oddělení v Československu. Byť jeho působení v ÚVN ukončily předčasně nové politické poměry po revoluci v únoru 1948, zapsal se do historie vojenské nemocnice nesmazatelnou stopou. Poděkování patří řediteli Památníku Karla Čapka panu Zdeňku Vackovi a zároveň hlavnímu autorovi, který laskavě do ÚVN výstavu zapůjčil, i vnukovi generála Firta Petru Firtovi, který poskytl z osobní sbírky po dědečkovi výstavní exponáty, jako například mikroskop, stetoskop, rtuťový tonometr, nebo brigadýrku generála zdravotnictva, a také nesčetně fotografií. Výstava vznikla zejména díky jeho vzpomínkám a materiálům z pozůstalosti, které Zdeněk Vacek zaznamenal a zpracoval do této výstavy" uvedl náměstek ředitele ÚVN doktor Ivan Jeřábek. 

Vnuk generála Firta, doktor Petr Firt připomněl příběh svého dědečka a chvíle, které s ním prožil. Jako malý kluk si nasazoval jeho generálskou čepici, kdykoliv byl u prarodičů na návštěvě a chtěl si ji vzít s sebou domů, ale nemohl, neboť, jak dědeček generál Firt pravil: „Je součástí uniformy a ta musí zůstat celá!“.

Generál zdravotnictva MUDr. Leopold Firt byl Čapkovým přítelem, osobním lékařem a v době druhé světové války i šéflékařem československých jednotek na Středním východě. Po druhé světové válce pak byl prvním poválečným ředitelem tehdejší Masarykovy nemocnice, dnes ÚVN. Řada fotografií, dokumentů a osobních předmětů z rodinného archivu představuje výstava veřejnosti v premiéře. Putovní výstavu s podtitulem Osudy lékaře a přítele Karla Čapka i spolubojovníků od Tobruku připravil Památník Karla Čapka za laskavého přispění vnuka generála Firta, doktora Petra Firta. Na výstavě spolupracoval i Vojenský historický ústav. 

 

O výstavě

Zlatý kluk citlivý. Památník Karla Čapka představí pozoruhodnou osobnost lékaře a generála Leopolda Firta

Výstava „Zlatý kluk citlivý“ generál MUDr. Leopold Firt je veřejnosti přístupná v pracovních dnech v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice zdarma do 9. listopadu 2023.

 

Galerie - slavnostní zahájení výstavy v ÚVN