Organizace HealthCare Institute o.p.s. zveřejnila 28. 11. 2023 výsledky 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, jehož cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Tradičně byly, v rámci charitativního projektu B. Braun, hodnoceny "nemocnice pro život", a to podle toho, jaký je jejich přístup k pacientům, kdy se mnozí hospitalizovaní v nemocnicích cítí nejistě a vlídné zacházení považují za velmi důležitou součást léčby.   

„Příjemného a usměvavého zdravotníka se pacient rozhodně častěji zeptá na to, co ho buď trápí, nebo s čím si není jistý v rámci své léčby nebo rekonvalescence. Chceme, aby se pacient co nejvíce zapojoval do péče o svoje zdraví, aby věděl, co pro sebe může udělat před operací, jak co nejlépe rehabilitovat, na co nezapomenout při výživě. To vše se ale musí dozvědět, a to nejlépe od svého ošetřujícího lékaře. Proto podporujeme projekt Nejusměvavější nemocnice, který má za cíl zvýšit příjemnou a pozitivní komunikaci mezi personálem a pacienty. Gratulujeme vítězům a věříme, že se i další zdravotnická zařízení budou tímto směrem inspirovat,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK směrem k vítězným i všem zúčastněným zdravotnickým zařízením.

Titul Nemocnice pro život roce 2023 získala ÚVN! Úctyhodně si vedla i v dalších kategoriích: ambulantní pacienti, hospitalizovaní pacienti i zaměstnanci umístili ÚVN svými hlasy vždy na stříbrnou pozici mezi fakultními nemocnicemi.

„Vážíme si titulu Nemocnice pro život, stejně jako nás těší vysoké pacientské hodnocení práce a přístupu našich zdravotníků i všech zaměstnanců nemocnice. Kvalitě péče a spokojenosti pacientů věnujeme v ÚVN maximální pozornost, a neusínáme na vavřínech - nově máme kvalifikovanou a velmi empatickou ombudsmanku a v těchto dnech je ustanovena Pacientská rada ÚVN, složená ze zástupců pacientských organizací, pacientů i zdravotníků. Očekáváme, že s jejím přispěním dojde ke zlepšení interakce zdravotník - pacient i vzájemné komunikace a pochopení,“ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN.

Projekt Organizace HealthCare Institute „Nemocnice ČR 2023 byl realizován od 1. února do 31. srpna 2023. Bylo do něj osloveno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

zdroj: Nejlepší nemocnice - výzkum HealthCare Institute | HCI