prof. FričV pondělí 25. března ve večerních hodinách zemřel v požehnaném věku nedožitých 95 let přední český internista a gastroenterolog profesor Přemysl Frič.

Profesora Přemysla Friče považuji za jednoho z nejvýznamnějších českých gastroenterologů a internistů Karlovy Univerzity v Praze, který předal své zkušenosti několika generacím internistů a gastroenterologů.

 Vždy jsem obdivoval jeho progresivitu, vizionářství, energii prosazovat novinky v oblasti gastroenterologie, stejně jako jeho organizaci vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie.

Svou profesní kariéru zahájil v padesátých letech na Interním oddělení fakultní polikliniky nynější Všeobecné fakultní nemocnice u prof. Herforta, nestora české gastroenterologie a pankreatologie a zakladatele moderní digestivní endoskopie v Československu, který ho značně profesně ovlivnil. S vděčností taktéž vzpomínal profesor Frič na profesora Stanislava Janouška, který ho orientoval v klinické biochemii.

Později vystřídal profesor Frič profesora Herforta ve vedení Interního oddělení a učinil z něj jedno z nejvýznamnějších center digestivní endoskopie v tehdejším Československu.

Jako jeden z prvních zavedl celé spektrum endoskopických technik včetně ERCP, a později i endoskopické ultrasonografie.

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl po boku profesora Friče působit na tomto věhlasném pracovišti, a posléze s ním spolupracovat i na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN, kde působil od roku 1998 jako emeritní profesor a navrátil se mimo jiné i k pregraduální výuce studentů. 

Do vysokého věku byla hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu problematika kolorektálního karcinomu, celiakie a v posledních letech i karcinomu pankreatu. Byl jmenován vedoucím expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro celiakii a intenzivně pracoval pro Společnost pro probiotika a prebiotika, kde zastával funkci místopředsedy.

Je na místě připomenout jeho celoživotní zájem o nádorová onemocnění tlustého střeva a významné zásluhy o zavedení programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu.

Věhlas a uznání si zasloužil i pro sympozium Aktuální gastroenterologie, jehož byl řadu let hlavním organizátorem.

Bylo mi ctí spolupracovat s profesorem Fričem, odborníkem, který přispěl k zvýraznění české gastroenterologie i v mezinárodním kontextu.

Čest jeho památce!

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.