Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha zahájila realizaci projektu Výstavba a technologické posílení laboratoří ÚVN Praha, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii covid-19.

Hlavním cílem projektu je pořízení nové zdravotnické technologie včetně stavební rekonstrukce laboratoří pro provádění laboratorních vyšetření dárců krve a jejích složek v ÚVN Praha a smluvních zařízení, jehož součástí je i schopnost vysokokapacitního vyšetřování laboratorních markerů infekce SARS-CoV-2 (PCR SARS-CoV-2 a protilátky anti-SARS-CoV-2).

Projekt je součástí konceptu dlouhodobého rozvoje laboratorních schopností ÚVN Praha (Oddělení hematologie a krevní transfuze Úseku centrálních laboratoří ÚVN), jehož aktuálnost zdůraznila právě pandemie covid-19.

Finanční podporu projektu poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu – REACT-EU spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo obrany ČR.

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016697
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Projekt je součástí konceptu dlouhodobého rozvoje laboratorních schopností ÚVN Praha (Oddělení hematologie a krevní transfuze Úseku centrálních laboratoří ÚVN), jehož aktuálnost zdůraznila právě pandemie covid-19.