• Hovory z ÚVN:

Zájemce, kteří se chtějí stát součástí Armády České republiky, potažmo studovat na vojenských školách, nebo vstoupit do aktivních záloh, vysílají rekrutační pracoviště AČR  mimo jiné i na prověření jejich zdravotního stavu. Absolvují komplex vyšetření, která podávají aktuální obraz o jejich fyzickém i psychickém stavu. Výsledky vyhodnotí podle příslušné legislativy komise a vydá rozhodnutí. Vyšetření zájemců o vstup do AČR probíhají  ve vojenských nemocnicích v Brně. Olomouci a Praze. Přezkumná komise Ústřední vojenské nemocnice v Praze ročně takto vyšetří na 2 800 osob. 

Jak zdravotní prohlídky probíhají? Která vyšetření je nutné absolvovat? Co nastává, pokud se vyskytne nějaký zdravotní problém? Proč je potřeba podstoupit lékařská vyšetření? A je  možné, aby se komplexní prohlídky daly stihnout v jednom dnu? Jak je celý tento proces organizován? Je potřeba se na prohlídku nějak připravit? Jsou případy, kdy stav zájemců o službu v armádě nevyhoví legislativou stanoveným požadavkům na zdravotní kondici?

Veškeré tyto informace se dozvíte v dalším díle Hovorů z ÚVN, kde po odborné stránce vše objasní předseda přezkumné komise, plk. v. v. MUDr. Jiří Pilař, o vlastní zkušenost s průběhem vyšetření se podělí zájemce o vstup do armády Tomáš Šimůnek.

Další informace: