V současné době probíhají na Oční klinice ÚVN tyto studie:

 • Fovista - randomizovaná dvojitě zaslepená, kontrolovaná mezinárodní studie sledující efektivitu intravitreálně podávaného preparátu Fovista (anti-PDGF-B aptameru) podaného v kombinaci s intravitreálním ranibizumabem v léčbě Věkem podmíněné makulární degenerace.

  Vedoucí studie: MUDr. Jan Ernest, Ph.D.

  Členové týmu:
  MUDr. Kateřina Manethová, MUDr. Leoš Rejmont, MUDr. Pavel Němec, MUDr. Zuzana Hlaváčková, Lucie Zahradníková

 

 • Luminous - observační mezinárodní studie sledující efektivitu intravitreálně podávaného ranibizumabu v léčbě VPMD, DME, RVO.

  Vedoucí studie: MUDr. Jan Ernest, Ph.D.


  Členové týmu:
  MUDr. Kateřina Manethová, MUDr. Leoš Rejmont, MUDr. Pavel Němec, MUDr. Zuzana Hlaváčková, Lucie Zahradníková

 

 • GRIM - Glaucoma - the role of immunity and inflammation in its pathogenesis.

  Koordinátor studie za ÚVN: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO


  Koordinátor studie za PřF UK
  - katedra antropologie a genetiky člověka - RNDr. Pavlína Daňková, PhD.

  Členové týmu:
  MUDr. Silvia Sičáková, Mgr. Dominika Bencúrová