Protože smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody a následně i vyšší vnitřní spokojenosti prostřednictvím uvolnění, využíváme při práci s klienty i pacienty na dalších odděleních nemocnice různých relaxačních postupů.
Relaxace provádějí sestry, které jsou odborně vyškoleny v nácviku různých relaxačních technik a praktikují ji na lůžkových odděleních celé ÚVN i ambulantně na oddělení  ÚLPO. Vše pod odborným vedením a ve spolupráci s psychology.

Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
Recepce - objednávání pacientů
e-mail: 
tel:  +420 973 203 463

budova A3, 1. patro