A3 Umístění: budova A, vchod A3

Objednávání pacientů: Recepce tel: +420 973 203 463

 

Ústřední lékařsko – psychologického oddělení poskytuje svým klientům psychoterapii jak individuální tak skupinovou. Klienty se mohou stát jak pacienti ze somatických oddělení Ústřední vojenské nemocnice, tak i ambulantní zájemci.
Psychoterapeutické služby nabízí v souladu s akreditovanými psychoterapeutickými směry.

V případě zájmu je možno zajistit psychoterapii i v cizím jazyce.