kpt. Ing. Roman Šedlbauer

alt


Vzdělání

2013-2015 ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství - obor Systémová integrace procesů
ve zdravotnictví
2008-2012 Ústav zdravotnických studií Liberec - distanční Bakalářské studium - Ošetřovatelství
2000-2002 Specializační vzdělávací program - Ošetřovatelská péče v interních oborech
1995-1997 Střední zdravotnická škola – všeobecná sestra - pomaturitní studium
- obor všeobecná sestra
1991-1995 Střední odborná škola - mechanik elektronik pro automatizační techniku

 

Profesní historie

2011 dosud ÚVN – Vrchní sestra Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny
2007-2014 asistent NŘ NLZP a ŘKZP pro strategii
2006–2011 všeobecná sestra – ÚVN
2003–2006 vrchní sestra – Posádková ošetřovna Litoměřice
2001–2003 technickohospodářský pracovník – Posádková ošetřovna Litoměřice
1999–2000 zdravotní sestra – Lázně Mšené a.s.


Odborná angažovanost

2010 - dosud člen Týmu pro výuku a vzdělávání nelékařských profesí v ÚVN


Výuková činnost

2012 - dosud Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář - školitel praktické části


Osvědčení

2014 Kinestetická mobilizace 2014
2011 Interní audit ve zdravotnickém zařízení
  Registrace k výkonu povolání všeobecná sestra a sestra specialistka bez odborného dohledu
2004 Řízení kvality na úseku vrchní a staniční sestry
2004 Řízení kvality na úseku vrchní a staniční sestry – 2. část
2004 Ošetřovatelský management v prostředí řízené péče ve zdravotnictví
2004 Neodkladná péče v polních podmínkách BARTS
2003 Certifikát práce na PC – ECDL - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku