Mgr. David Vrbický

 

 

 Vzdělání:

 • 2009 - 2011 Univerzita Jana Amose Komenského – Andragogika ( kombinované studium )
 • 2004 - 2007 3.LF UK specializace ve zdravotnictví - Fyzioterapie


Profesní historie:

 • Od 1. září 2014 ustanoven do funkce vedoucího fyzioterapeuta
 • Od roku 2007 fyzioterapeut na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny


Odborná angažovanost:

 • člen Týmu pro výuku a vzdělávání nelékařských profesí v ÚVN


Členství ve společnostech:

 • Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČSL JEP
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Medicínský tým české sportovní reprezentace


Absolvované kurzy:

 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • Senzomotorická stimulace
 • Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu
 • Úloha fyzioterapeuta ve vrcholovém sportu
 • Motus taping
 • Kinezitaping
 • Dynamictaping
 • Aktivní segmentální centrace ramenního kloubu
 • Dynamická neuromuskulární facilitace dle Koláře
 • McKenzie A-D


Publikační činnost:

 • BRACH, M., VRBICKÝ, D., Možnosti použití fyzikální terapie u poranění měkkých tkání, Sympozium sportovní medicíny Seč 2017
 • ŘÍHA, M., VÁLKA, R., VRBICKÝ, D., Využití kinesiotape ve sportovní medicíně, Konference taping ve fyzioterapii, Praha, 2010.
 • ŘÍHA, M., VRBICKÝ, D., Bolesti zad ve sportu racionální přístup k prevenci, diagnostice a léčbě, Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 2016
 • VÁLKA, R., VRBICKÝ, D., Využití kinesiotape při léčbě hematomu, Konference taping ve fyzioterapii, Praha 2010.
 • HNÁTOVÁ,I., VRBICKÝ, D., Úloha fyzioterapeuta v přípravě vrcholového sportovce , Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 2013
 • VĚTVIČKA,J., VRBICKÝ, D., Evidence péče fyzioterapeutů na vrcholných sportovních akcích,  Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 2014
 • VRBICKÝ,D., Kompenzační aktivity v rychlostní kanoistice a jejich využití v ostatních sportech, Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 2014
 • VRBICKÝ, D., ŘÍHA, M., , Preventivní programy v přípravě vrcholového sportovce, Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 2016
 • VRBICKÝ, D., Fyzioterapeut na vrcholných sportovních akcích, Konference ČSTL, Hradec Králové 2016
 • VRBICKÝ, D., Nejčastější poranění u hráčů ledního hokeje a jejich léčba, Sympozium sportovní medicíny Seč 2017