A2 2. patro

Ambulance a odborné poradny Lůžková část

 

Neurologické oddělení poskytuje specializovanou neurologickou péči 24 hodin denně. Pokrývá celý obor neurologie dospělých a jeho hlavním zaměřením je problematika urgentní medicíny - akutní neurologická onemocnění. Od svého vzniku úzce spolupracuje s neurochirurgickou klinikou a radiodiagnostickým oddělením nemocnice. Mezi hlavní specializace oddělení patří: problematika cévních mozkových onemocnění, poranění CNS (neurotraumata), epileptologie, nádorová onemocnění CNS (neuroonkologie) a problematika onemocnění páteře s postižením nervových struktur páteřního kanálu.

Lůžková část oddělení je členěná na standardní, intermediální a intenzivní (JIP) část, umístění nemocných se řídí závažností neurologického onemocnění.

Od roku 2016 je neurologické oddělení součástí Ústavu klinických neurooborů.

 

Centra: