Image Psychiatrické oddělení se skládá z ambulantní části, lůžkového oddělení, denního stacionáře a terénního psychiatrického týmu. Poskytuje komplexní spektrum psychiatrických služeb. Psychiatrické oddělení se především zaměřuje na diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a posuzování duševních poruch v jejich akutní fázi. V rámci oddělení jsou poskytované krátkodobé hospitalizace určené k rychlé stabilizaci zdravotního stavu. Tým lékařů, psychologů, terapeutů a všeobecných sester je připraven poskytovat kvalitní a bezpečnou péči na vysoké úrovni.

 

Lůžková část Ambulantní část Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 Adiktologická ambulance Centrum pro závislé na tabáku