A Umístění: budova A, vchod A1, A2, A3


Oddělení hematologie a krevní transfuze:

 • provádí laboratorní vyšetření v oboru hematologie a transfuzního lékařství pro potřeby klinických oddělení ÚVN Praha, ale také Armády ČR (AČR) a spádovou oblast Praha 6
 • provádí specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve
 • provádí laboratorní vyšetření pro samoplátce
 • poskytuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému
 • provádí ambulantní a konziliární hematologická vyšetření a léčbu
 • zabezpečuje výrobu a zásobování transfuzními přípravky klinických oddělení ÚVN a  dalších nemocnic v ČR
 • je základnou transfuzní služby AČR, zásobuje krví zahraniční mise AČR
 • je Ústředním a logistickým centrem systému krizové krevní politiky ČRLaboratoř klinické hematologie

A1 A3 Umístění: Budova A, vchod A1 a A3, 2.patro

Laboratoř klinické hematologie zajišťuje:

 • základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve  
 • konzultační služby v oboru klinické hematologie.Úsek transfuzních laboratoří

A2 Umístění: budova A, vchod A2 přízemí

Laboratoř klinické imunohematologie a krevního skladu zajišťuje:

 • laboratorní vyšetření v rámci odbornosti transfuzního lékařství, včetně předtransfuzního       
 • vyšetření
 • skladování a distribuce transfuzních přípravků pro potřeby ÚVN a dalších nemocnic, ale i zahraničních misí AČR.


Laboratoř dárců krve

A3 Umístění: Budova A, vchod A3, 2.patro

Laboratoř dárců krve zajišťuje:

 • laboratorní vyšetření dárců krve v rámci výroby transfuzních přípravků ve smyslu správné výrobní praxe a dle zák. 378/2007 Sb., Zákona o léčivu a Vyhláška MZ ČR 143/2008 Sb., Vyhlášky o krvi


Úsek odběrů a zpracování krve

A3 Umístění: Budova A, vchod A3, přízemí

Provádí odběry dárců krve a jejich složek. Spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk. Zajišťuje výrobu transfuzních přípravků.


Hematologická ambulance

A2 Umístění: Budova A, vchod A2, suteren

Hematologická ambulance provádí diagnostiku a léčbu hematologických chorob (onemocnění krvetvorby a poruch krevní srážlivosti, včetně antikoagulační léčby).Provozní doba jednotlivých úseků:

Laboratoř klinické hematologie:
denní provoz: Po – Pá 6.30 – 15.00 hod.

ústavní laboratorní služba: Po – Pá 15.00 – 6.30 hod., So, Ne a svátky 24 hodin denně

kontakt: 973 203 206

Úsek transfuzních laboratoří:


Laboratoř klinické imunohematologie a krevního skladu:
denní provoz : Po – Pá 6.30 – 15.00 hod.

ústavní laboratorní služba: Po – Pá 15.00 – 6,.0 hod., So, Ne a svátky 24 hodin denně

kontakt: 973 203 766

Laboratoř dárců krve:  
denní provoz: Po- Čt  6.30 – 15.15 hod.,  Pá  6.30-14.00 hod.

kontakt: 973 203 205


Úsek odběrů a zpracování krve

denní provoz: Po – Pá 7.00 – 15.00 hod.

kontakt: 973 203 217


Odběrové dny (kdy mohou dárci krve u nás darovat krev nebo její složky):

Odběrové dny pro dárce krve Po Út
St Čt
OHKT 7.00-10.30
plná krev
7.00-13.00
plazmaferézy
11.00-12.00
autotransfuze
7.00-10.30
plná krev
7.00-13.00
plazmaferézy
11.00-12.00
autotransfuze
7.00-10.30
plná krev
7.00-13.00
plazmaferézy
11.00-12.00
autotransfuze
7.00-10.30
plná krev
7.00-13.00
plazmaferézy
11.00-12.00
autotransfuze
7.00-10.30
plná krev
7.00-13.00
plazmaferézy
Odběrové středisko Louny 7.00 - 9.30
plná krev
7.00 -12.00
plazmaferézy

7.00 - 9.30
plná krev
7.00 - 12.00
plazmaferézy
7.00 - 12.00
plazmaferézy
7.00 - 11.00
plazmaferézy
Odběrové středisko Jilemnice

7.00-9.00
pouze dárci PK na objednání
7.00-10.00
plazmaferézy
7.00-10.00
plazmaferézy
7.00-10.00
plazmaferézy
Odběrové středisko Mělník

7.00-10.00
plná krev
10.00-11.00
plazmaferezy 
7.00-11.00
plazmaferézy  
7.00-11.00
plazmaferézy   Výjezdové odběry: Dle měsíčního plánu


Hematologická ambulance – ordinační hodiny

Lékař
Po
Út  StČt
pplk.MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D
9 - 13  MUDr. Jan Hrabánek
8 - 12
13 - 14
8 - 12
13 - 14
8 - 12
13 - 14
8 - 12
13 - 14
8 - 12
13 - 14
MUDr. Jana Vařáková


8 - 128 - 12
MUDr.Michaela Kořánová
8 - 12
14 - 15
npor.MUDr.Dominik Kutáč8 - 12
13 - 14
MUDr.Alexandra Buricová    
8 - 12
13 - 14

                
kontakt: 973 203 208, 973 203 212

Příjem materiálu

denní provoz: Po – Pá 6.30 – 15.00 hod.

ústavní laboratorní služba: Po – Pá 15.00 – 6.30 hod., So, Ne a svátky 24 hodin denně

kontakt: 973 203 452

Další informace o oddělení také na stránkách www.transfuze-uvn.cz.