Od roku 2005 je pracoviště Oční klinikou 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Klinika garantuje výuku Oftalmologie pro obor Stomatologie (české i anglické větve) a spolu s Oční klinikou VFN se podílí na výuce Oftalmologie v oboru Všeobecného lékařství. Ročně projde klinikou kolem 180 studentů.
Výuka je složena z teoretické i praktické části včetně návštěvy operačního sálu.

Kompletní e-learningovou formu výuky mohou studenti najít v kurzu Moodle.
Do Moodlu se lze přihlásit prostřednictvím CAS a k jednotlivým přednáškám opět heslem CAS. E-learningu teorie klinika využívá zejména ve výuce stomatologů, kdy v prezenční formě klademe důraz na praktickou část výuky.

 

Výuka 2023/2024

  1. týden 2. týden Kruh
Všeobecné lékařství 30. 10. 6. 11. 14
Všeobecné lékařství 13. 11. 20. 11. 1
Všeobecné lékařství 27. 11. 4. 12. 2
Všeobecné lékařství 11. 12. 18. 12. 12
Všeobecné lékařství 1. 1. 8. 1. 7
Stomatologie 19. 2.   1, 2
Stomatologie 26. 2.   3, 4
Stomatologie - anglická p. 4. 3.    
Všeobecné lékařství 22. 4. 29. 4. 6
Všeobecné lékařství 6. 5. 13. 5. 16

Děkanský den: 28. března 2024

Rektorský den: 14. května 2024

 

Rozvrh stáží z oftalmologie všeobecné lékařství 4. ročník 2023/2024

    8:00 - 9:30 10:00 - 11:30
1. týden Pondělí Úvod
doc. Šín/ Dr. Tesař
Anatomie, fyziologie
Dr. Tesař
Příznaky očních chorob
Dr. Hladíková
Úterý Glaukom
Dr. Výborný
Červené oko
Dr. Dohnalová
Středa Refrakce + rohovka
Dr. Madunický
Katarakta
Dr. Němcová
Čtvrtek Medical retina
Dr. Ženíšková
Praktika I (kruh se dělí na 2 skupiny)
Dr. Hladíková, Dr. Sičáková
Pátek Vitreoretinální problematika
Dr. Ernest
Traumatologie
Dr. Rejmont
 
2. týden Pondělí Onkologie
Dr. Nováček
výuka probíhá od 7:00 - Ústav leteckého zdravotnictví
Perimetr
Dr. Nováček
výuka probíhá od 7:00 - Ústav leteckého zdravotnictví
Úterý Zobrazovací techniky
Lasery v oftalmologii
Dr. Němec
 
Středa Pediatrická oftalmologie krom čočky
Dr. Hubáčková
Praxe II (skupina 1)
Dr. Hubáčková
Čtvrtek Neurooftalmologie
doc. Pašta
Praxe II (skupina 2, 3, 4)
Dr. Sičáková, Dr. Tesař, Dr. Ženíšková
Pátek zápočet + zkouška
doc. Šín, doc. Pašta, Dr. Výborný, Dr. Němcová
 

 

 

Informace pro studenty

 • Výuka probíhá na Oční klinice 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6, U vojenské nemocnice 1200.
 • Výuka má charakter dvoutýdenního bloku 8.00 - 11.30 hod. - (semináře, praktická cvičení).
 • Studenti před zahájením výuky se shromažďují na recepci oční kliniky v ambulantní části, pavilon B, přízemí.
 • V průběhu stáží je tolerována neúčást na výuce maximálně 2 dny, a to z vážných důvodů (nutno doložit!).
 • Bílý plášť a přezutí jsou nutné pouze pro praktickou část výuky.
 • Doporučená literatura: 
  Pašta J. a kolektiv: Základy očního lékařství, Karolinum 2017
  Rozsíval P.: Oční lékařství, Galén-Karolinum 2006 (Celostátní učebnice).
 • Otázky ke zkoušce jsou vyvěšeny na webových stránkách kliniky.
 • Zápočet je součástní zkoušky a jeho obsahem jsou otázky z logbooku.
 • POZOR! Logbook nutno přinést s sebou, index není povinný.
 • Termíny na zkoušku budou vypsány v průběhu prvního týdne stáže. Snažíme se vyhovět všem požadavkům skupin. Na druhé straně očekáváme, že studenti budou plynule využívat všech termínů.
 • Případné dotazy prosím adresujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Těšíme se na vás!


As. MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.
Zástupce přednosty oční kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
973 203 191, 973 203 199

 

Otázky z oftalmologie:

1. Myopie
Rohovkové vředy
Městnavá papila
   
2.


Hypermetropie
Herpes corneae simplex
Záněty zrakového nervu
   
3.


Astigmatismus
Hluboké záněty rohovky
Atrofie zrakového nervu
   
4.


Akomodace a konvergence – poruchy
Záněty skléry a episkléry
Vyšetřovací metody u glaukomu
   
5.


Presbyopie
Degenerace a dystrofie rohovky
Hemianopsie
   
6.


Lagoftalmus
Endogenní uveitidy
Glaukom s uzavřeným úhlem
   
7.


Ptóza
Komplikace zánětů uvey
Glaukom s otevřeným úhlem
   
8.


Entropium
Léčba zánětů uvey
Glaukomové zátěžové testy
   
9.


Ektropium
Diferenciální diagnostika iritidy a glaukomového záchvatu
Cizí těleso rohovky a spojivky
   
10.


Herpes corneae ophthalmicus
Melanoblastomy uvey
Konzervativní léčba glaukomu
   
11.


Blepharitis
Ophthalmia sympatica
Operační léčba glaukomu
   
12.


Hordeolum a chalazion
Mióza a mydriáza
Infantilní a juvenilní glaukom
   
13.


Nádory víček
Změny velikosti, tvaru a polohy čočky
Sekundární glaukom
   
14.


Záněty očnice
Katarakty v dětském věku
Poleptání rohovky a spojivky
   
15.


Exophtalmus
Katarakty mechanické, fyzikální, toxické
Perforující poranění rohovky a skléry
   
16.


Záněty slzné žlázy a slzného vaku
Katarakty metabolické
Nitrooční cizí tělísko
   
17.


Inervace a funkce očních svalů
Katarakty senilní
Degenerace sítnice
   
18.


Konkomitantní strabismus
Afakie
Tupé poranění oka
   
19.


Nystagmus
Náhlé příčiny slepoty
Operace katarakty
   
20.


Záněty spojivek
Oběhové poruchy sítnice
Vrozené anomálie oka
   
21.


Užití laserů v oftalmologii
Arteriální hypertenze
Indikace enukleace
   
22.


Alergické záněty spojivek
Diabetická retinopatie
Paralytický strabismus
   
23.


Poranění očnice
Odchlípení sítnice
Léčba strabismu a ortoptika
   
24.


Degenerativní choroby spojivky
Retinoblastom
Keratoplastika