973 208 333 e-podatelna

Prohlášení

Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti na vztah Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha ( dále jen „ÚVN“) a pana Jiřího Vokáče Čmolíka uveřejňujeme toto stanovisko.

Pan Jiří Vokáč Čmolík nebyl nikdy zaměstnancem ÚVN ani s ÚVN nebyl v žádném jiném smluvním vztahu. Pan Jiří Vokáč Čmolík nevedl, neprováděl ani se jinak neúčastnil žádného výzkumu v ÚVN.

Pan Jiří Vokáč Čmolík v roce 2009 skutečně kontaktoval radiodiagnostické oddělení ÚVN s návrhem případné budoucí spolupráce na neurovědních projektech s použitím funkční magnetické rezonance, leč tento návrh nebyl ze strany ÚVN akceptován. ÚVN nikdy neprováděla žádný výzkum hodnotící úspěšnost či účinnost metod používaných a propagovaných panem Jiřím Vokáčem Čmolíkem.

Jiří Vokáč Čmolík byl pouze přítomen dvěma testům paradigmat (způsobů vyvolání odpovědi v mozku) s použitím funkční magnetické rezonance (metody používající magnetické rezonance k zobrazování a hodnocení funkcí mozku); při testech bylo podáno obecné vysvětlení metody. Tyto testy nebyly součástí žádného výzkumu a sloužily jen k předvedení možností metody.

Vystoupení v reportáži pořadu Ekonomika plus (premiéra 21. 5. 2012) pro Českou televizi se týkalo pouze obecného použití metody funkční magnetické rezonance, jiná vystoupení nebyla ÚVN autorizována.V Praze dne 17. června 2014

PDFTiskEmail