V prvním prosincovém týdnu dosáhlo Robotické centrum ÚVN 5555 operovaného pacienta s využitím robotického systému DaVinci. První robotická operace - pánevní lymfadenektomie - byla v ÚVN, a zároveň i v Česku a zemích východního bloku,  provedena v počátkem prosince roce 2005. Za tu dobu dosáhla ÚVN řadu prvenství.

To nejčerstvější je z přelomu listopadu a počátku prosince 2023, kdy byla v Robotickém centru ÚVN (30. 11. a 1. 12.) provedena 1. robotická pankreatoduodenektomie s resekcí portální žíly pro nádor, resp. pravostranná hemihepatektomie pro metastázu kolorektálního karcinomu. Jedná se o výkony patřící ke stropu výkonů v HPB oblasti. Tyto výkony svého druhu byly provedeny v České republice poprvé a výrazně tím posunuly laťku a možnosti robotické chirurgie!

"To, co jsme dříve pacientům operovali otevřeně a často s protahovaným operačním průběhem, je nyní možné operovat miniinvazivní technikou. Pooperační péče o pacienty byla nekomplikovaná a pacienti byli během týdne po operaci propuštěni. Nadále se dá očekávat zlepšování techniky s následkem kratšího a nekomplikovanějšího pooperačního průběhu pro nemocné. Tím nepřímému snížení nákladů na hospitalizaci a rozšíření spektra indikací pro nemocné," přibližuje lékařka Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN pplk. MUDr. Kateřina Vopička Menclová, Ph.D.

V posledních letech dochází k rozvoji miniinvazivních chirurgických technik v popředí s tzv. robotickou chirurgií. Prokazatelným přínosem těchto výkonů, v porovnání s konvenčními „otevřenými“ technikami, je zkrácení doby hospitalizace, snížení peroperačních krevních ztrát s preciznější operační technikou, snížení pooperačního bolesti a diskomfortu, zkrácená doba rekonvalescence a časnější návrat k běžným aktivitám nemocného. Neopominutelný je lepší kosmetický efekt pro nemocného.

Dosud byly robotické operace vyhraněny pro patologické stavu v urologii, gynekologii a v chirurgii zejména k operacím trávicího traktu.

Operace jater, slinivky a žlučových cest vždy patřili do rukou odborníků ve specializovaných centrech. Stonání pacientů bylo vždy dlouhé a často spojené s komplikacemi charakteristickými pro jednotlivé orgány. Otevřená chirurgie na těchto orgánech patří mezi nejobtížnější prováděné chirurgické výkony vůbec, o to obtížněji a nejpomaleji se prosazovaly miniinvazivní techniky v této oblasti.

Od roku 2023 patří Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha mezi průkopníky robotické chirurgie v této oblasti.