Komplexnímu cerebrovaskulárnímu centru ÚVN bylo na kongresu evropské organizace pro léčbu mozkových příhod uděleno ocenění "ESO Angels award - Gold status". KCC ÚVN je jediným centrem v Česku, které je držitelem tohoto ocenění.

„V České republice je řada center, která poskytují špičkovou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Všechna tato centra zadávají údaje o léčených pacientech do registru RES-Q s cílem získat přehled na celostátní úrovni a také zpětnou vazbu a porovnání s ostatními na úrovni jednotlivých center. Hlavní důraz je kladen na zkrácení času od prvních projevů CMP do doby, kdy je pacientovi poskytnuta specializovaná terapie, a zároveň zvyšování kvality následné péče o pacienty po prodělané CMP.

Pro udělení ESO Angels award se hodnotí několik základních kategorií z registru RES-Q, mezi které patří procento pacientů s CMP podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů léčených do 60 a 45 minut, vyšetření poruch polykání, nasazení vhodné sekundární prevence a tak dále, “ uvádí primář KCC ÚVN MUDr. Martin Šrámek. „Získání „Zlatého statusu“ vnímáme jako ocenění práce celého našeho iktového centra, pro veřejnost je to pak jasný signále dobré kvality  péče poskytované pacientům s cévní mozkovou příhodou,“doplňuje doktor Šrámek.

MUDr. Martin Šrámek je primářem KCC ÚVN. Dlouhodobě se věnuje problematice iktů. Působí v Neurologické společnost ČLS JEP, Cerebrovaskulární sekci NS ČLS JEP, dále členem Neurointezivní sekce NS ČLS JEP. Od roku 2015 je členem European Stroke Organisation.