Monografie Radek Kaiser a kol. Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů (Praha: Grada Publishing, 2016), která vznikla na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN Praha za spolupráce 16 autorů z několika pracovišť ÚVN a Anatomického ústavu 1. LF UK, získala již dvě ocenění. Dne 7. listopadu 2017 proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti jeho předsedy Milana Štěcha předání Ceny předsednictva České lékařské společnosti JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2016. Následující den kniha získala na Výročním kongresu České neurochirurgické společnosti Cenu výboru ČNCHS.