Hlavním posláním Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice je poskytování kvalitní bezpečné odborné zdravotnické péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality života pacientů.

ÚVN pečuje z převážné části o obyvatele Prahy 6, o příslušníky armády a dalších složek ozbrojených sil, v řadě subspecializací také o nemocné z dalších regionů České republiky. Poskytuje moderní léčbu a péči ve všech oborech, s výjimkou dětského lékařství, kardiochirurgie a léčby popálenin.

Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v České republice je ÚVN výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.

V nemocnici působí 10 klinik a dvě desítky odborných oddělení. Statut kliniky mají chirurgie; neurochirurgie a neuroonkologie; interní obory; ORL; oční; onkologie; infekční nemoci; ortopedie; gynekologie a anesteziologie a resuscitace.

Velký důraz je v ÚVN kladen na vysokou úroveň kvality a na bezpečnost poskytované péče. Nemocnice jako první ve střední a východní Evropě získala mezinárodní akreditaci JCI, která je známkou nejvyšší kvality poskytované péče. Na tuto akreditaci ÚVN navázala úspěšným akreditačním šetřením uděleným Spojenou akreditační komisí na základě naplňování standardů kvality a bezpečí poskytované péče.

ÚVN disponuje 674 lůžky, z toho 469 standardními, dále lůžky následné a sociální péče. ÚVN pečuje také o několik desítek válečných veteránů.