ImageDo nové etapy svého vývoje vstoupila ÚVN, v návaznosti na zásadní celospolečenské změny, v roce 1989. Otevřely se nové možnosti, vyvstaly nové potřeby, ale i závazky. Zintenzivnil se tlak na jejich realizaci. Nová úloha armády v demokratické společnosti, proces její transformace, nové možnosti v oblasti mezinárodních profesionálních kontaktů, přístup k nejmodernějším technologiím, úsilí o vstup do společenství NATO, působení v mírových misích v konfliktních oblastech světa, ale i úvahy o pojetí zdravotnické péče, to jsou nejdůležitější obsahově - problémové "mantinely" dalšího vývoje ÚVN.

Zdroj:
Doc. PhDr. František Dohnal, CSc..: Z historie pražského vojenského zdravotnictví. In. 60 let Ústřední vojenské nemocnice, vydala Pražská vydavatelská společnost, Praha 1998, s.1-11.