Oddělení má 50 lůžek. z toho 10 lůžek je vyčleněno pro poskytování pooperační péče (jednotka semiintenzivní péče). Na lůžkovém oddělení se především věnujeme předoperační přípravě a pooperační péči u pacientů s onemocněním a poraněním nervového systému.

K operaci přijímáme pacienty obvykle formou překladu z neurologického nebo jiného oddělení lůžkového zařízení, popřípadě na základě objednání z naší ambulance.

Podmínkou přijetí k plánovanému výkonu je:

Z organizačních důvodů je nutné, aby se pacient dostavil do přijímací kanceláře oddělení nejpozději v 9:30 hodin dopoledne.

Akutní příjmy domlouváme individuálně podle závažnosti zdravotního stavu nemocného nebo zraněného. Pokud povaha onemocnění vyžaduje speciální diagnostický postup - mozková angiografie, magnetická rezonance - přijímáme pacienty k těmto vyšetřením a během hospitalizace zvažujeme vhodnost operační léčby a způsob jejího provedení.

Návštěvy nemocných nejsou časově omezené pokud nenarušují provozní řád jednotlivých stanic lůžkového oddělení. Výjimkou jsou nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje, aby návštěva byla předem domluvena s ošetřujícím lékařem. Na lůžkách standardní péče provádí lékař vizitu u každého pacienta dvakrát denně, na jednotce pooperační péče je lékař nepřetržitě 24 hodin denně. Velká vizita, vedená přednostou kliniky, probíhá jednou týdně. Používání mobilních telefonů je povolené. Televizory jsou k dispozici v jídelnách jednotlivých stanic oddělení, se souhlasem ošetřujícího lékaře je povolené používat i soukromý televizor na pokoji.

Vrchní sestra kliniky: Mgr. Jitka Černohorská tel: +420 973 202 948

Pooperační oddělení:

CH1 Umístění: vchod CH1, -2. patro

Vedoucí lékař: MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.  
Staniční sestra: Mgr. Magdalena Kšírová tel: +420 973 202 955

Standardní oddělení

CH1 Umístění: vchod CH1, -2. patro

Vedoucí lékař: MUDr. Milan Mohapl, PhD.  
Staniční sestra: Lucie Häuslerová tel: +420 973 202 947

Spondylochirurgické oddělení:

CH1 Umístění: vchod CH1, -1. patro

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Petr Vaněk Ph.D.  
Staniční sestra: Mgr. Dagmar Janáčková, MBA tel: +420 973 202 940

 

Nadstandardní služby

Klinika disponuje několika jednolůžkovými pokoji s koupelnou, TV, telefonem a možností připojení k internetu. Dále nabízíme dvoulůžkový apartmán (možnost ubytování rodinného příslušníka). Nadstandardní pokoj je potřeba objednat předem na tel: +420 973 202 963.

Ke stažení:

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (211 KB)