Cerebrovaskulární

Klinika je schopna ošetřit celou paletu CVD. Operativa magistrálních tepen (karotické endarterektomie) a chirurgické řešení ischemie mozku jako celek je jedním z nosných programů, stejně jako řešení aneuryzmat mozkových cév. Aneuryzmata, stejně jako arteriovenúzní malformace jsou řešeny interdisciplinárně, ve spolupráci klasické mikroneurochirurgie, intervenční neuroradiologie a radiochirurgie. Tradiční je problematika kavernomů a intracerebrálního krvácení. Stejná pozornost je věnována vzácnějším cévním onemocněním - kupř. durální arteriovenúzní malformace, moya-moya, disekce.