Přednosta kliniky:
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Přednosta Ústavu klinických neurooborů prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Zástupce přednosty pro organizační věci MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.
Zástupce přednosty pro věci vojenské: plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA
Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost: doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
 
Vedoucí lékař oddělení JIP: MUDr. Ilona Skalková
Vedoucí lékař oddělení A: MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.
Vedoucí lékař spondylochirurgie a oddělení B: doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
Vedoucí NCHK ambulancí: doc. MUDr. Radek Kaiser, PhD.
Vedoucí lékař ambulance pro léčbu bolesti: MUDr. Dana Vondráčková
Vedoucí pracoviště neuroonkologie: MUDr. Filip Kramář, Ph.D.
Vedoucí lékař ambulance Regionálního centra pro léčbu spasticity:
 
Vrchní sestra kliniky:
Mgr. Jitka Černohorská

 

Sekretariát přednosty:
Jitka Šimková

Tel: +420 973 202 963
Fax: +420 224 315 891

Kancelář - příjem:
Lucie Zemancová
Simona Zavázalová
Tel: +420 973 202 951
Fax +420 973 202 933