Klinika je součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). V pregraduální výuce je od roku 2000/2001 čtrnáctidenní blok ukončený zkouškou. Vedle studentů 1. LF nárazově vyučujeme studenty Přírodovědecké fakulty a FTVS. V postgraduální výuce jsme zodpovědni za výchovu a zkoušení adeptů neurochirurgie, stáže u nás absolvují lékaři všech spřízněných oborů (neurologové, intenzivisté, ortopedi, traumatologové, lékaři přednemocniční péče, ale i obvodní lékaři). Přednášíme v rámci IPVZ pro mnohé katedry (chirurgie, intenzivní medicína, neurologie, apod.).