Spektrum činnosti Neurochirurgické kliniky ÚVN, 1. LF UK a Subkatedry neurochirurgie IPVZ zahrnuje léčebně preventivní péči, výuku (pregraduální a postgraduální) a výzkum. V léčebně preventivní péči klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru.

Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s cizinou. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích - operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace. Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Pooperační péče je zajištěna jednak na centrální jednotce intenzivní péče (OIPCHO), jednak na samostatné jednotce intenzivní péče, která je součástí kliniky.

 

Infekce

Záněty mozkových blan a difůzními záněty mozku se zabývají neurologická oddělení a oddělení infekční medicíny. Neurochirurg se spíše setkává s tzv. abscesy mozku – opozdřenými kapsami hnisu v mozku. Mezi příznaky abscesu mozku mohou patřit následující: bolesti hlavy, rozmazaný zrak, zvracení, nevolnost, zvýšená teplota, ložiskový neurologický deficit, epileptický záchvat aj.

Číst dál …

Nádory

Výskyt nádorových onemocnění mozku a míchy rok od roku pomalu roste. Pacienti mohou být postiženi nádory, které vychází přímo z mozkové tkáně, metastázami zhoubných nádorů jinde v těle nebo nádory, které rostou z jiných tkání a tlačí na mozkovou tkáň.

Číst dál …

Stenóza krkavice

Co je to stenóza karotidy?

Stenóza karotidy = zúžení krkavice je postižení cévy odpovědné za zásobování mozku krví. K zúžení dochází nejčastěji v důsledku aterosklerozy. Typicky je céva postižena v jejím krčním úseku. Zúžení průsvitu a nerovný povrch aterosklerotického plátu vede k nepravidelnostem proudu krve a tvorbě drobných sraženin (trombů) a embolů (vmetků). Pokud se tyto dostanou dále do mozkového řečiště, mohou uzavřít některou menší cévu a mozková tkáň trpí nedokrvením (ischemií).

Číst dál …

Nádory v oblasti sedla

Endoskopické operace baze lební
Endoskopické operace nádorů v oblasti tureckého sedla a přední jámy lební představují moderní pojetí tzv. miniinvazivní neurochirurgie. Pomocí přístupu přes dutinu nosní odpadá klasická kraniotomie (t.j. otevření lebky), nedochází k manipulaci s mozkovou tkání a operace nezanechává žádnou viditelnou jizvu. Pro pacienta to znamená méně zatěžující operační výkon, kratší dobu hospitalizace a rychlejší návrat do běžného života.

Číst dál …

Degenerativní onemocnění páteře

Degenerativní onemocnění páteře (DOP) postihuje značnou část obyvatel naší republiky, u každého druhého Evropana po padesátém roce věku bychom našli na páteři některé známky degenerativního procesu. Pro neurochirurga se DOP stává "onemocněním" v pravém slova smyslu tehdy, působí-li dosud bezpříznakově probíhající změny v páteři ohrožení nebo už poškození důležitých nervových tkání, které jsou za normálních okolností v páteři uloženy.

Číst dál …

Kraniocerebrální poranění

Rozlišujeme tři typy úrazů, která se obecně sdružují pod společný název kraniocerebrální poranění, pro které máme český pojem poranění hlavy a mozku.

Patří sem:

  • poranění měkkých částí hlavy – skalpu,
  • poranění lebky – zlomeniny,
  • poranění mozku.

Poranění hlavy představují různé typy ran (většinou tržné, zhmožděné nebo řezné), které jsou ošetřeny chirurgem na ambulantně. Poranění nejsou obvykle hospitalizovaní a po ošetření (včetně přeočkování proti tetanu) odcházejí domů.

Číst dál …

Bolest obličeje

Vnímání bolesti je ochranný mechanismus, který chrání člověka před jeho poškozením. Je to krátkodobá informace pro organismus, která po skončení přímého ohrožení opět ustává a mizí. Pokud však přetrvává a stává se chronickou, danou chronickým drážděním nebo chybou na dráze jejího vedení a zpracování, pak se stává pro člověka nepříjemnou a může sama vést k dlouhodobému poškození organismu.

Číst dál …

Hydrocefalus

Hydrocefalus pochází z řečtiny: hydro = voda, kephale = hlava a znamená zvýšenou akumulaci tekutin (mozkomíšního moku) v dutinách mozku - mozkových komorách. Za hodinu se vytvoří asi 15 - 30 ml moku. Celkové množství moku v komorách a subarachnoidálních prostorech u dospělého člověka je asi 150 ml a obměňuje se třikrát za den. Od místa tvorby do místa vstřebávání musí mozkomíšní mok projít celým komorovým systémem mozku. Průtok moku může být narušen v kterémkoliv místě systému – v případě překážky hovoříme o obstrukčním hydrocefalu. Pokud je porucha až v místě vstřebávání (resorpce), mluvíme o hyporesorpčním hydrocefalu.

Číst dál …

Cévní onemocnění mozku

Cévní onemocnění mozku jsou skupinou onemocnění v naší zemi velmi rozšířených. Tento vysoký výskyt souvisí především s naším životním stylem (nezdravá strava, málo pohybu, kouření, pití alkoholu). Jedná o skupinu velmi rozdílných jednotek, jejichž společným znakem je, že se jedná o nemoci cév, které postihují mozek. V následujících řádcích budou tato onemocnění zevrubně popsána včetně možností neurochirurgické léčby.

Číst dál …