Pátek 18. března 2016 měl pro Centrum robotické chirurgie ÚVN nádech výjimečnosti. Proctorem operačnímu týmu se stal na jeden den Amjad Parvaiz, evropská i světová špička v oblasti robotické resekce střev a zakladatel a zároveň předseda Evropské akademie robotické kolorektální chirurgie (EARCS) z Poole Hospital NHS Trust ve Velké Británii. Společně s chirurgem Centra robotické chirurgie ÚVN Danielem Langerem a dalšími členy robotického týmu úspěšně roboticky operovali pacientku s karcinomem konečníku.


Amjad Paviaz navštívil robotická centra Česka a Slovenska, kde se robotickou operací rekta zabývají. Po Banské Bystrici, Novém Jičínu, Hradci Králové a Ústí nad Labem se stalo naše Centrum robotické chirurgie závěrečným místem, které mohlo využít jeho bohatých zkušeností s robotickými operacemi rekta. Celý náš tým uvítal možnost konzultovat některé kroky a drobné nuance během operačního výkonu a čerpat z velmi bohatých zkušeností a rozsáhlé praxe našeho hosta,“ hodnotí přítomnost Amjada Paviaze doktor Langer.

Roboticky asistované operace se provádějí v Centru robotické chirurgie ÚVN od roku 2005.  Za tu dobu se zde uskutečnilo přes dva tisíce robotických výkonů, nejvíce v rámci České republiky.  Také v počtu roboticky asistovaných operací karcinomu rekta patří mezi přední pracoviště ČR.
„V loňském roce jsme uskutečnili více než dvě desítky roboticky asistovaných zákroků karcinomu rekta. Dá se předpokládat nárůst počtu těchto výkonů, čísla hovoří jasně. Česká republika zaujímá v incidenci (počtu nových případů) zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku čelní místo ve světě. Ročně je v ČR diagnostikován u téměř 9 000 pacientů. Za velmi významný považujeme preventivní program, který již několik let v Ćeské republice probíhá. Chirurg nastupuje v okamžiku, kdy je operace nezbytná. Co se týká robotických operací rekta, je dosud mezi pacienty o tomto zákroku poměrně malé povědomí. Někteří pacienti se k nám dostávají vlastně jen náhodou, “ popisuje MUDr. Langer. „Jen málokdo ví, že Centrum robotické chirurgie ÚVN jako jediné v Praze i Středočeském kraji tento typ operací provádí. Přitom výhody pro pacienta jsou jednoznačné. Robotická chirurgie umožňuje operatérovi provádět precizní a přesný výkon i u technicky velmi náročných zákroků v omezeném operačním prostoru, což ve výsledku přináší významné benefity pro pacienty. Ti oceňují šetrnost operce, a tím možnost brzkého návratu k běžnému životu. Za největší přínos ovšem pacienti považují zachování vysoké kvality života, v mnoha případech bez přítomnosti trvalého vývodu střeva,“ přibližuje situaci v oblasti robotických operací rekta doktor Langer. „ To mi připomíná, že musím napsat profesoru Paviazovi, že naše pacientka byla propuštěna již pátý den po výkonu, daří se jí výborně a je v bezvadném stavu,“ dodává MUDr. Langer.  

Jeho slova potvrzuje také operovaná pacientka:„Poté, co jsem měla diagnostikovaný karcinom, jsem se rozhodovala, kde podstoupím výkon. Zvolila jsem ÚVN, a to proto, že má tato nemocnice výbornou pověst, přesvědčila mě také pozitivní zkušenost mé známé se stejnou diagnózou, která podstoupila v ÚVN tento zákrok. Důležité pro mě byly i přívětivé čekací doby na výkon, které jsem si našla na webových stránkách nemocnice. Rozhodování, zda podstoupit klasickou nebo robotickou operaci, bylo poté, co mi doktor Langer podrobně vysvětlil všechny náležitosti i případné možné komplikace, bylo poměrně jednoduché, porotže pozitiva u robotického zákroku jednoznačně převyšovala,“ vzpomíná na období před zákrokem pacientka Kateřina Kulíčková. „Nejpozitivnější ale pro mě byly výsledky. Po operaci jsem den ode dne pociťovala významné zlepšení mého stavu. Týden po operaci, po vyjmutí stehů, už jsem se cítila naprosto v pořádku,“ popisuje. Pacientku nyní ještě čeká onkologická léčba.

Léčba nádorového onemocnění tlustého střeva
Na léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku se podílí specialisté různých odborností. Chirurgická léčba je klíčovou částí. U některých pacientů předchází operační léčbu ozařování, které může být kombinováno s farmakologickou terapií (chemotarepií). Léčebný postup u nemocných s rakovinou tlustého střeva a konečníku je posuzován u každého pacienta individuálně v rámci víceoborových indikačních komisí. V břišní chirurgii jsou nyní využívány minimálně invazivní (laparoskopické, robotické) operační postupy i pro onkologická onemocnění. Pro lidský organismus znamenají ve srovnání s klasickou otevřenou chirurgií terapii šetrnější, zkracující dobu léčení a rekonvalescence, snižující pooperační bolesti, respektující kosmetické hledisko a umožňující časnější návrat nemocného do běžného života, resp. pracovního procesu. Využitím robotického systému operatér nesporně získává některé výhody v podobě trojrozměrného obrazu v HD kvalitě, možnosti jemných pohybů s významným rozsahem (pro ohebné koncové části robotických nástrojů) i v omezeném prostoru, eliminace přenosu třesu rukou operatéra, který má u operační konzole výhodnější ergonomické podmínky. Při operacích zhoubných nádorů konečníku je využití robotického systému ve stísněném pánevním prostoru velice výhodné. Da Vinci® systém je při operacích maligních nádorů konečníku celosvětově hojně využíván.

O Centru robotické chirurgie ÚVN

www.uvn.cz/robotickecentrum